لبخند سیمانی ‌ها در روز افت شاخص

امروز نیز شاخص هم ‌وزن به رغم افت هجده هزار واحدی تا این لحظه، مثبت است.

سهم ‌های بزرگ‌ خودرویی و بانکی منفی ‌اند اما سهم ‌های سیمانی‌ با توجه به خبر افزایش نرخ، صف خریدند.

در بازارهای جهانی نیز به نظر می‌ رسد با خبر تاثیر واکسن ‌ها بر کرونای جدید، وضعیت متعادل ‌تری به خود گرفته ‌اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد