بازگشت بازار با حمایت های دفعی ؟

بازار امروز نیز با افت مواجه شده است و تا این لحظه، به یک میلیون و سی هزار واحد رسیده است.

البته که تفاوت با روزهای گذشته وجود دارد و تقاضا در بسیاری از سهم ها مشهود است؛ سهم هایی چون خساپا، شستا و برخی از سهم های گروه فلزات اساسی. سوالی که ذهن بسیاری از سهامداران را به خود مشغول کرده، این است که این بازگشت به علت اعتراضاتی است که انجام گرفته و قرار است دوباره، حمایت های مقطعی و دفعی صورت گیرد و یا بازار به حدی رسیده است که در شرف بازگشت باشد؟

مهمانان برنامه: 

احسان آذری ‌نیا، کارشناس بازارهای جهانی 

محمدحسین بابالو، کارشناس بورس کالا

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد