روزهای مثبت ادامه دار است؟

امروز بازار برای چهارمین روز متوالی سبز رنگ بود اما فشار عرضه بیشتر شد.

 به نظر میرسد برخی سهامداران این سبز شدن بازار را فرصتی برای خروج می دانند. باید دید در ادامه حمایت های حقوقی و اعتماد حقیقی ها به بازار ادامه دار است یا خیر؟

در بخش بازارهای جهانی نیز به پیش بینی از این هفته پرداخته ایم.

 احسان آذری نیا، کارشناس بازار جهانی مهمان این برنامه ما هستند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد