امیدهای نامتقارن در بازار

پس از رشد خیره کننده ای که دیروز بازار داشت، امروز جو متعادلی در بازار حاکم شد.

برخی بیان می کنند که بازار در حال تطبیق سازی با قواعد جدید است و می تواند در روزهای آینده اتفاق بهتری در بازار رخ دهد. باید دید اعتماد به بازار جلب می شود و در روزهای آتی با ورود پول همراه خواهیم شد یا خیر.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد