روز ابهام بازارها

بازار به روند نزولی خود ادامه می دهد و رکود در بازار کاملا مشهود است.

اما امروز تمامی بازارها خصوصا ارز در انتظار اخبار وین هستند تا مشخص شود که آیا کمی از ابهامات بازارها برداشته می شود یا خیر؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد