سوالی که مطرح است آن است که علت این رشد چه بود و آیا در ادامه این روند ماندگار است؟

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این سوال پاسخ می دهد.

مشروح این گفت‌وگو را در اینستاگرام ببینید.