به گزارش اکوایران، انتشار سویه جدید ویروس کرونا، اقتصاد و بازارهای جهانی را بار دیگر با عدم قطعیت و ریسک‌های فراوان مواجه کرده است. چه چیزی در انتظار سرمایه‌گذاران در بازارهای متفاوت خواهد بود؟ علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی، پاسخ می‌دهد.