در پی کاهش نرخ دلار در تهران نرخ های هرات و سلیمانیه نیز به ترتیب به ۲۸۵۲۰ و ۲۸۸۵۰ تومان رسیدند.

حباب دلار نسبت به درهم نیز به ۲۹۷- تومان رسید که نشان دهنده کاهش تقاضا برای دلار است.

هر قطعه سکه تمام در بازار ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز در نرخ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

حباب سکه امروز حدودا ۴۵۸ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز حدودا ۶۳۶ هزار تومان است.