به گزارش اکوایران،برخی جایگاه داران در استان خراسان رضوی می‌گویند، در دو روز اخیر سوخت گازوئیل، علیرغم درخواست‌ها، به آنان تحویل داده نشده و دلیل تاخیر در تحویل کاهش تولید عنوان شده است.

به گفته برخی جایگاه داران از آنان خواسته شده تا اطلاع  بعدی به گونه ای برنامه ریزی کنند که سهمیه‌های روزانه در دو روز مصرف شود تا سهمیه جدید به آنها تحویل داده شود.