پس از کاهش عرضه نفت توسط اوپک پلاس در بحبوحه تورم و رکود در عرضه جهان، که اقتصاد ها از افزایش قیمت سوخت رنج می برند، دولت آمریکا لایحه ای را برای مقابله با اوپک راهی کنگره کرد، هرچند این لایحه از موافقت احزاب برخوردار است ولی کارشناسان معتقدند که باید ابتدا جایگزینی برای اوپک ایجاد شود. 

اکوایران در این گزارش لایحه پیشنهادی آمریکا برای مقابله با اوپک و ویژگی های  سازمان جایگزین اوپک را از نظر کارشناسان بررسی می کند.