دانیال رحمت، مشاور ارشد انرژی درباره گمانه‌زنی‌های حاکم بر معاملات نفتی ایران توضیح می‌دهد.