فرصت های بسیاری  در تجارت بین ایران و کشور آلمان وجود دارد که توجه چندانی به آنها نشده است.داود نظیری‌زاده، متخصص اقتصاد ایران و آلمان  در این ویدیو در مورد فرصت‌های اقتصادی بین کشورهای ایران و آلمان، راهکارهای رفع تحریم‌ها و توسعه روابط اقتصادی دو کشور صحبت می‌کنند.