رقابت کارگزاری آگاه و مفید در خدمت نرسانی!

بورس تهران درحالی وارد کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی شد که اختلال در OMS کارگزاری های پرمشتری، اختلال بزرگی در روند معاملات مشتریان داشته است. به نظر میرسد که عرضه اولیه امروز نتوانست تاثیری بر رنگ سبز بازار داشته باشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد