تحلیل تکنیکالی بازار و افق پیشروی بورس

سوالی که این روزها بسیار پرسیده میشود این است که با توجه به رفتار متفاوت بازار، امکان تحلیل تکنیکال وجود دارد یا خیر؟ از کدام الگوها در شرایط فعلی بازار میتوان استفاده کرد؟ از مومنتوم فعلی بازار چه نتیجه ای میتوان گرفت؟ آیا اصلاحات صورت گرفته در بهار و ریز اصلاحات دیگر بورس، زمینه رشد را فراهم آورده است؟ آیا بازار در مسیر رسیدن به تارگت های بالاتر قرار دارد؟ افق پیش روی بورس تهران چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد