بورس تهران از رنگ سبز خسته نمیشود!

بازار امروز در حالی کار خود را آغاز کرد که از همان بازه پیش گشایش، رنگ بازار قابل پیش بینی بود. در همین حال بازگشایی شستا اثری پررنگ بر رشد شاخص کل داشت. گرچه در خصوص ابطال معاملات شستا اخباری دست به دست میشود ولی با این حال تا زمان تدوین گزارش، شاخص کل با رشد بیش از ۸۱ هزار واحدی، در پله یک میلیون و ۷۳۶ هزار واحدی قرار گرفت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد