ادامه واگرایی شاخص کل و هم وزن بورس

بازار سهام مسیر هفته گذشته را ادامه داد و با پیشی گرفتن سهام شرکت های شاخص ساز، به نظر میرسد که تا مدتی اصلاح زمانی و قیمتی در آنها را شاهد باشیم. بازدهی شاخص هم وزن از ابتدای سال از شاخص کل کمتر بوده و همین امر باعث اقبال به نمادهای کوچک تر باز شده است. گفتنی است که قیمت دلار نیمایی هم ۱۸۴۰۰ قیمت خورده است و باید منتظر ماند تا رفتار بازار را در خصوص گروه های مختلف رصد کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد