صف‌های فروش تمام نشدنی

در جریان معاملات امروز و پس از پیش گشایش امیدوار کننده بار دیگر فشار عرضه بر تقاضا غلبه کرد تا برای بار چندم صف‌های فروش سنگین تشکیل شود البته به لطف بعضی از نمادهای شاخص ساز در پایان بازار شاخص کل سبز رنگ دیده شد اما در دل ماجرا و سبدهای سهامداران که برویم با این مورد رو به رو نخواهیم شد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد