۱۰ راهکار برای رونق بلندمدت بورس

اصرار دولت به انجام انواعی از حمایت که بیشتر در تعارض با ذات بورس است را باید از تصمیم‌گیران اقتصادی در وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شورای عالی بورس جویا شد. اما با روش‌هایی که مبتنی بر ذات بازار است و مبتنی بر تجربیات بین‌المللی است و بسیاری از کارشناسان آن را تایید می‌کنند میتوان بدون آنکه به منابع محدود مالی آتش زد، زمینه را برای رشد «بلندمدت» بورس تهران فراهم کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد