با این حال چند روزی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باعث طرح دیدگاه‌های مختلف شده است. گزارشی که بخش مربوط به «عدم ارتباط تورم و رشد بورس» آن باعث خوشحالی فعالان بازار سرمایه است، در حالی که بخش مربوط به «لزوم افزایش نرخ سود بین بانکی» در آن زیاد به مذاق فعالان بازار خوش نیامد.

با این حال فارغ از گزارش اخیر، بحثی کلی‌تر مربوط به تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر اقتصاد و بازار سرمایه است. بحثی از هفته‌ها قبل و با شایعه شدن این افزایش بیشتر مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت. فارغ از اینکه پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این افزایش عجالتا منتفی است، در گفتگویی با محمدیوسف امین داور، کارشناس و صاحب‌نظر بازار سرمایه، این بحث چند هفته‌ای را به گفتگو نشستیم.