متغیرهای اقتصادی در خصوص بورس چه می‌ گویند ؟

هنگامی که در خصوص اتفاقات بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، باید به این نکته دائما توجه کرد که بورس بخشی از اقتصاد است و یقینا نسبت به متغیرهای اقتصاد کلان بسیار متاثرپذیر است.

بنابراین تحلیل درست در سطح کلان برای شرح اتفاقات داخل بورس ضروریست. در برنامه امروز دیدبان بورس میزبان محمد اقبالی‌نیا هستیم تا در خصوص وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس گفت‌وگو کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد