برنامه ویزور

پایان خوش بازارهای جهانی در فضای تردید

بررسی قیمت جهانی نفت و واکنش بازارهای انرژی موضوع اصلی این قسمت از برنامه ویزور است. همچنین در این برنامه تحولات بازارهای مالی، بازار طلا و شاخص ریچموند مورد بررسی قرار گرفته است.

در هفته گذشته قیمت نفت افزایشی بود و توانست رشد خوبی را به ثبت برساند. همچنین بازارهای جهانی در هفته قبل نزدیک به 2درصد رشد داشتند که در طی یک ماه برای آنها رشد 10درصدی ثبت شد. گفتنی است که بازار با فوران خوش بینی ها نسبت به کاهش شعله های جنگ تجاری بین چین و امریکا رو به رو است و تقلیل بدبینی ها از ورود بازارهای کالایی به فاز رکود باعث شده خوش بینی ها عمیق تر شود.از سوی دیگر، روزهای پایانی سال میلادی زمانی برای افزایش حجم خریدهاست و باتوجه به تجمیع خوش بینی ها شاهد افزایش جذابیت خرید برای معاملات آتی در بازارهای جهانی هستیم . بازارهای کالایی نیز با نگاه به نفت با روند افزایشی روبه رو بوده اند. 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد