پیغام توریستی به گردشگران 11 کشور

پروژه «ایران را احساس کنید» که توسط بخش خصوصی و با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد، 12 اینفلوئنسر را از 8 کشور به ایران آورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد