پیغام توریستی به گردشگران ۱۱ کشور

پروژه «ایران را احساس کنید» که توسط بخش خصوصی و با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد، ۱۲ اینفلوئنسر را از ۸ کشور به ایران آورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد