شتاب تورم برای پولدارها

براساس بررسی آمارهای مهرماه، سهم تورم برای گروه‌های پردرآمد نسبت به گروه‌های کم درآمد بیشتر بوده است. در نخستین ماه پاییز، تورم ماهانه دهک پردرآمد به میزان 0.5 واحد درصد بیشتر از تورم دهک کم درآمد بوده است.

 شکاف تورمی برای نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۲ واحد درصد و برای نرخ تورم متوسط به میزان 2.2 واحد درصد گزارش شده است.

افزایش تورم پردرآمدها عمدتا به‌دلیل کاهش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و شتاب قیمت‌ها در بخش غیرخوراکی‌ها بوده است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد