دلار بر روی سقف آبان ماه

نزول دلار به دومین روز کاری هفته سرایت نکرد و این ارز به جاده افزایشی بازگشت. روز یکشنبه، شاخص بازار ارز 90 تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای 11 هزار و 440 تومان رسید.

با ثبت این رشد، دلار از سقف قیمتی آبان ماه عبور و بار دیگر انتظارات افزایشی را در بازار فعال تر کرد.

سقف قبلی دلار در ماه هشتم سال جاری 11 هزار و 420 تومان بود.

به عقیده کاهشی های بازار، قیمت دلار در روزهای آتی نیز افزایش خاصی را تجربه نخواهد کرد.

 آن ها عنوان می کنند بازارساز طی یک سال اخیر به خوبی تقاضا را پوشش داده و این روند از نگاه آن ها ادامه خواهد یافت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد