۱+۵ آفت تجزیه تهران

برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند تا از مجموع رباط‌کریم، بهارستان، اسلامشهر، ساوه، زرندیه و تفرش، یک استان جدید « تهران جنوبی» به مرکزیت شهر جدید پرند ایجاد کنند.

دو فرضیه درباره علت تدوین این طرح وجود دارد.

طرح تشکیل استان سی و دوم «۱+۵» آفت را برای مجموعه شهری تهران-البرز ایجاد می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد