مچ‌اندازی انتخاباتی در بودجه

هر سال پیرامون سند مالی دولت بحث‌های سیاسی شکل می‌گیرد، اما لایحه بودجه ۹۹ در مسیر بررسی و تصویب، از این حیث کم‌سابقه است.

منتقدان، دولت را متهم می‌کنند که قصد دارد از مسیر بودجه ۹۹، ریل‌گذاری مورد نظر خود را در حوزه سیاست خارجی و انتخابات ۱۴۰۰ انجام دهد

دولتی‌ها معتقدند که منتقدان به دنبال بهره‌برداری سیاسی از روند بررسی بودجه به نفع انتخابات مجلس یازدهم هستند.

خلط بحث‌های کارشناسی و سیاسی در مورد بودجه، دو پیامد دارد؛ تقلیل حداقل‌های کارشناسی و بی‌اعتبار کردن برنامه‌های کوتاه‌مدت.

 راهکار: دو طرف، از ورود کسانی که نامزد انتخابات مجلس شده‌اند، به بحث بودجه ۹۹ ممانعت کنند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد