سوالی که مطرح می‌شود این است که این رشد به دلیل برجام بوده یا علت آن به رشد کامودیتی‌ها برمی گردد. در کل چه سناریوهایی را می‌توان در صورت اجرای برجام برای گروه‌های بورسی متصور بود؟ آیا می‌توان گفت که بعد از یکسال رکود، بورس شاهد رشدی دوباره است؟ در این برنامه چارسو، نوید قدوسی به این سوالات پاسخ می‌دهد.