از طرفی آمارها نشانگر آن است که چاپ پول در این دولت در حال رکوردزنی است و به این ترتیب تورم انتظاری نیز به شکل افزایشی خواهد بود. با تمامی این متغیرها گمان می‌رود که بازار سرمایه واکنش مثبتی نشان دهد. در این برنامه چارسو با نوید فرهادی بحث در خصوص این روزهای بازار پرداخته‌ایم.