حال با توجه به شرایط کنونی بورس تهران، برخی فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای از رییس بورس تهران درخواست کرده‌اند تا علاوه بر نظارت بیشتر بر صندوق‌ها، حد نصاب را نیز بالاتر ببرند. این نامه که به موارد دیگری نیز اشاره کرده است مورد انتقاد گروهی از کارشناسان بازار قرار گرفته است. در این برنامه چارسو به همراه امیر ندیری به بررسی حد نصاب صندوق‌ها و نامه مذکور پرداخته‌ایم.