شاخص هم‌وزن اوضاع بهتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرد تا جایی که این شاخص توانست مقاومت مرداد ۱۳۹۹ خود را - که رقم ۵۴۰ هزار واحدی بود - به سمت بالا بشکند و شانس رسیدن به ارقام بالاتر در سال جدید را داشته باشد.