شرکت پتروشیمی پارس محصول استایل منومر خود را در محدوده قیمتی ۲۹ میلیون تومانی مورد داد و ستد قرار داده است. این محصول از اوایل فروردین در قیمت ۳۵ میلیون تومانی معامله شد و با کاهش قابل توجهی اکنون بطور میانگین در محدوده قیمتی ۴ میلیون تومانی معامله می‌شود.

محصول بنزن شرکت پتروشیمی اصفهان به همراه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در محدوده قیمتی ۲۴ میلیون تومانی معامله شده که نسبت به فروردین با افت همراه شده است. این محصول در ابتدای فروردین از قیمت ۳۰ میلیون تومانی به قیمت ۲۴ میلیون تومانی رسیده است.