نماد سکرد در بین سایر سیمانی ها با فروش ۹۹ میلیارد تومانی موفق شده بیش از ۱۷۰ درصد از فروش فصل زمستان خود را کسب کند، در عین حال این نماد با رشد ۲۵ درصدی نسبت به ماه پیشین خود همراه شده است.

نمادهای ساروم، سبهان، سپاها و سابیک در اردیبهشت ماه بیش از ۱۰۰ درصد فروش فصل زمستان خود را پوشش دادند.

اوضاع دیگر نمادهای گروه چگونه است؟