این در حالی است که معاون اجرایی رئیس‌جمهور از بهره‌برداری رسمی پروژه پتروشیمی تولید متانول اردبیل در سفر آتی ابراهیم رئیسی به این استان خبر داده است. شرکت پتروشیمی خراسان نیز خبر داده است که با ابلاغ شرکت ملی گاز، واحدهای آمونیاک و اوره‌ این شرکت از روز دوشنبه ۱۱ دی ماه و در سال نام گذاری شده به نام مهار تورم، رشد تولید به طور کامل از مدار تولید خارج است.