در واقع درهم پا به پای دلار افت نکرد؛ این سناریو مطرح است معامله گران بزرگ هنوز قانع نشده اند که سطح ۲۸ هزار تومنی دلار از دست رفته است.

اتفاق مهم روز گذشته، انعطاف بازارساز در تعدیل نرخ بود. بازارساز با اوردن نرخ به ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان فاصله دلار آزاد و رسمی رو به حدود هزار تومان رساند. بعضی از معامله گران معتقد بودند که بازارساز استراتژی خود را برای شکست کانال ۲۸ هزار تومان تغییر داده، برخی دیگه هم می گفتند که هدف کوتاه مدت بازارساز تغییر کرده و دیگه اصراری به کانال ۲۵ هزار تومان ندارد.