هدفگذاری تورم، اقدامی مثبت با اما و اگرهای فراوان. نیاز واقعی اقتصاد امروز چیست ؟

تورم و کنترل آن ، شاه کلید حل معمای اقتصاد ایران است . اما راه رسیدن به این کنترل و تعادل ، خیلی هم هموار نیست. متغیرهای متعددی بر تورم تاثیرگذارند که اصلاح هر کدام از آنها ، داستان و راهی پرپیچ و خم دارد. آقای همتی برای امسال تورم ۲۲ درصدی را اعلام کرده. اما آیا الزامات و و زمینه های تحقق این هدف وجود دارد؟ تورم و گرانی ها ، تا همین حالا ، همه حوزه های اقتصادی را درگیر کرده . از تولید تا داد و ستدهای بین المللی کالاها. افزایش قیمت های چند برابری حمل و نقل که به تعبیر فعالان اقتصادی قابل باور نیست و چالش جدیدی برای حوزه تجارت است.

تورم هدفگذاری شده برای سال ۹۹ که توسط آقای همتی ، رییس کل بانک مرکزی اعلام شد . تنور بحثها بر سر معایب و فواید هدفگذاری و موانع پیش روی تحقق این هدف را داغ  کرده.  بسیاری از کارشناسان معتقدند ، الزامات و پیش شرطهای  تحقق هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد و راه بسیار ناهموار است. بنابراین، باید یک مرحله گذار تعریف کرد و بر متغیرهای موثر بر کنترل تورم ، متمرکز بود تا اصلاح آنها بتواند بر شاخص تورم تاثیر مثبتی داشته باشد.   بی تردید تورم و کنترل آن ، شاه کلید حل معمای اقتصاد ایران است . اما راه درست رسیدن به این کنترل و تعادل  چیست؟ متغیرهای متعددی بر تورم تاثیرگذارند که اصلاح هر کدام از آنها ،  داستانی و راهی پرپیچ و خم دارد. سوال اصلی این است که اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری  چقدر آماده است؟  آیا عوامل موثر در این راه، برای موفقیت ،  مانند درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد همه نهادها به یک هدف واحد ، مهیا است؟  کارشناسان از تورم حداقل ۳۰ درصد می گویند و رییس  کل بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی ، برنامه ریزی کرده .  به نظر می رسد ، پایان امسال، ارزیابی عملکردها جالب  باشد   تورم و گرانی ها ، تا همین حالا  هم ، همه حوزه های اقتصادی را درگیر  کرده . از تولید تا داد و ستدهای بین المللی کالاها.  افزایش قیمت های چند برابری حمل و نقل که به تعبیر فعالان اقتصادی قابل باور نیست و چالش جدیدی برای حوزه تجارت است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد