اتاق سهام؛ جایی برای دور زدن قانون

ست دیویس دانشجویی است که به تازگی ترک تحصیل کرده‌است. دیویس جوان باهوش و مشتاقی است که به‌دنبال کسب پول زیاد در مدت زمانی اندک است...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد