محمود سریع القلم، با رد این تفکر توضیح می‌دهد: اگر چنین باشد کشورهایی همچون ویتنام یا ترکیه هم در وضعیت مشابهی قرار دارند و نباید توسعه پیدا می‌کردند این در حالی است که کشوری همچون ویتنام تلاش کرده وارد منظومه جهانی شود.

نسخه کامل در سایت اکوایران