به گزارش اکوایران: مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور در زمستان 1402 کرده است. در تعابیر آماری، جوان بیکار به فردی گفته می‌شود که در بازه سنی 15 تا 24 سالگی قرار داشته و به دلیل تمایل و توان کار کردن، فعالانه به دنبال کار است. اما موفق به پیدا کردن شغل نشده و بیکار مانده است.

شواهد آماری نشان می‌دهد در زمستان 1402 از هر 100 جوان جویای شغل در کشور، بالغ بر 22 نفر بیکار مانده‌اند. این رقم در مقایسه با فصل مشابه در سال 1401، کاهش 1.7 واحد درصدی داشته است. خبرها حاکی از آن است که این نرخ در میان 16 استان بالاتر از میانگین کل کشور است. 10 استان نیز تجربه نرخ بیکاری کمتر از 20 درصدی را در گروه افراد 15 تا 24 ساله در این برهه زمانی داشته‌اند.

جوانان «کرمانشاهی» بیشترین و «قزوینی»‌های 15 تا 24 ساله کمتر نرخ بیکاری جوانان را نسبت به دیگر استان‌ها داشته‌اند. در ادامه به بررسی نرخ بیکاری جوانان و تغییرات آن به تفکیک هر استان در زمستان 1402 پرداخته شده است.

نگاهی به مفاهیم بازار کار

در بازار کار هر ساله شماری از افراد 15 ساله و بیشتر (در سن کار) تمایل و توان کار کردن داشته و در این راستا فعالانه به جست و جوی شغلی مشغول می‌شوند. این گروه از افراد با عنوان «جمعیت فعال» شناخته می‌شوند. از این تعداد شماری در جست و جوی شغلی ناکام مانده و بیکار باقی می‌ماند. از محاسبه افراد بیکار به کل جمعیت فعال، نرخ بیکاری به دست می‌آید. از آنجایی که این نرخ عدم استفاده کافی از نیروی کار عرضه شده را  نمایش می‌دهد، بررسی آن حائز اهمیت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد گروهی از نیروی کار عرضه شده، در سن 15 تا 24 سال بوده  و جمعیت جوان را در بر می‌گیرند. آمارها حاکی از آن است که نرخ بیکاری این دسته از جوانان در زمستان 1402 به 22.5 درصد رسیده و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در فصل گذشته کاهش 1.7 واحد درصدی داشته است.

به بیان دقیق‌تر، در زمستان سال گذشته از هر 100 جوان 15 تا 24 ساله، بالغ بر 22 نفر علی‌رغم تمایل به اشتغال،‌ موفق به حضور در بازار کار نشده و بیکار مانده‌اند. البته در زمستان 1401 این رقم سطح بالاتری داشته و در سال گذشته، بیکاری جوانان کمتر شده است.

باید توجه داشت که کاهش نرخ بیکاری بدون در نظرگیری نرخ مشارکت معنایی ندارد و به معنای بهبود شرایط بازار کار جوانان نخواهد بود؛ چراکه ممکن است این کاهش به دلیل کمتر شدن تمایل به حضور در بازار کار باشد. در این صورت جمعیتی از جوانان دلسرد که از اشتغال در بازار کار سرباز زده‌اند، شامل بیکاران نشده و در محاسبه نرخ بیکاری لحاظ نمی‌شوند. در ادامه، تصویر نرخ بیکاری جوانان این رده سنی در زمستان 1402 به تفکیک هر استان بررسی و به تغییرات آن پرداخته شده است.

030211

بیکاری جوانان در یک استان بیشتر از 40 درصد

نگاهی به داده‌های نرخ بیکاری جمعیت جوان در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که این رقم در زمستان 1402در 16 استان کشور،‌ سطح بیشتری نسبت به میانگین کل کشور داشته است.

استان «کرمانشاه» با ثبت نرخ بیکاری 43 درصدی بالاترین میزان این رقم را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص داده است. این نرخ در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته کاهش 6.7  واحد درصدی داشته‌است.

«هرمزگان»‌و «کرمان» دیگر استان‌هایی هستند که در رده دوم و سوم بالاترین درصد نرخ بیکاری جمعیت جوان در زمستان 1402 قرار گرفته‌اند. به بیان دقیق‌تر، در دوره مذکور استان هرمزگان با افزایش 6.9 درصدی نسبت به زمستان 1401 مواجه شده و نرخ بیکاری آن به 39.9 درصد رسیده است.

در کرمان نیز این رقم نسبت به بازه زمانی مشابه در سال 1401 کاهش 8.7 واحد درصدی داشته و به 37.4 درصد دست یافته است. در سایر استان‌ها این نرخ کمتر از 34 درصد گزارش شده است.

نرخ بیکاری جمعیت جوان در 10 استان کمتر از 20 درصد

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در چهارمین فصل سال 1402، استان «قزوین» پایین‌ترین نرخ بیکاری را در میان 31 استان کشور داشته است. در این استان در زمستان سال گذشته نسبت به زمان مشابه در سال 1401، شمار بیکاران 5.1 واحد درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری آن معادل 10.5 درصد بود.

«آذربایجان غربی»، «خراسان رضوی»، «یزد»، «سمنان»، «تهران»، «زنجان»، «چهارمحال و بختیاری»، «خراسان جنوبی» و «همدان» دیگر استان‌هایی هستند که از هر 100 جوان به دنبال کار در آن‌ها، ‌کمتر از 20 نفر بیکاری را تجربه می‌کنند.

030211