به گزارش اکوایران، «بیکاری» یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی است که اگر برطرف نشود علاوه‌‌بر چالش‌های معیشتی، مشکلات فرهنگی هم در اجتماع ایجاد می‌کند. روندهای آماری حاکی از آن است که وضعیت بیکاری در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های گذشته بهبود یافته، اما همچنان نرخ بیکاری ایران با حد مطلوب (5 الی 3 درصد)  فاصله دارد. در ادبیات اقتصادی، نه‌تنها پرداختن به نفس مسئله بیکاری اهمیت دارد، بلکه تحلیل جزئیات آن، مثل ترکیب جنسیتی و سنی نیز مهم است.

محاسبات صورت گرفته بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، تقریبا یک‌چهارم از جمعیت بیکار را جوانان 15 تا 24 ساله تشکیل داده‌اند. این در حالی است که این نسبت در سال 1401 کمتر بود.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ایران

طبق تعاریف مرکز آمار، حداقل سن قانونی کار کردن در ایران 15 سال در نظر گرفته شده است. همچنین، بیکار به شخصی اطلاق می‌شود که شغل ندارد، اما یا مایل به کار کردن است یا به دنبال کار می‌گردد. آنچه که در ادبیات اقتصادی به عنوان «جمعیت فعال» ذکر می‌شود در واقع مجموع افراد بیکار و شاغل است.

حال اگر جمعیت افراد بیکار در هر سال بر جمعیت افراد فعال تقسیم شود، نرخ بیکاری به دست می‌آید. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته برابر با 8.1 درصد بوده است.

اگر به جای کل جمعیت بیکار، جمعیت بیکار 15 تا 24 ساله (جوان) در محاسبه قرار گیرد، نرخ بیکاری جوانان حاصل می‌شود. این شاخص در سال گذشته 21.2 درصد بود. به عبارت دیگر، از هر 100 جوان 15 تا 24 ساله‌ای که در بازار کار فعال است، 21 نفر بیکار بودند.

عده‌ای در توجیه بالا بودن این نسبت اظهار می‌کنند که چون مبنای سن نوجوان فعال، 15 سال گرفته شده و اکثر جوانان در این سن کار نمی‌کنند، این نسبت در ایران بالا رفته است. این در حالی است که طبق تعریف مرکز آمار، بیکار به شخصی گفته نمی‌‌شود که فقط فاقد شغل باشد، بلکه برای این که جوان در دایره افراد بیکار قرار بگیرد لازم است تا «مایل» و «در جستجوی کار» باشد. در نتیجه، هر جوان 15 تا 24 ساله‌ای که در این آمارگیری محاسبه شده، در جستجوی کار بود.

نرخ بیکاری جوانان در این بازه سنی در کشورهای آمریکا و بریتانیا در سال 2023 میلادی به ترتیب برابر با 12 درصد و 8 درصد بود.

030401

سهم 25 درصدی جوانان ایرانی از جمعیت بیکار

اعدادی که تا کنون به آن اشاره شد، نسبت «جمعیت جوان بیکار»‌ به «جمعیت جوان فعال» بوده است. می‌توان این بررسی را طور دیگری با یک شاخص جدید انجام داد. در این شاخص، نسبت «جمعیت جوان بیکار» به «کل جمعیت بیکار» محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که از هر 100 نفر بیکار در کل کشور، چند درصد 15 تا 24 سال سن داشته‌اند.

محاسبه این شاخص بر اساس  داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، نسبت جوانان بیکار به کل جمعیت بیکار 25.1 درصد بود. به عبارت دیگر، در سال قبل از هر 100 نفر بیکار، 25 نفر یا معادل یک‌چهارم، جوان بوده‌اند. این نسبت در سال 1401 برابر با 23.8 درصد بوده است.