این فشار کاهش نرخ در بازار سایر مواد اولیه مصرفی در تولید فولاد از جمله زغال‌سنگ متالورژیک و قراضه نیز به چشم می‌خورد، با این وجود سایر سیگنال‌های بنیادی اثرگذار در این بازارها باعث شده‌اند تا افت نرخ این محصولات با سرعت کمتری رقم بخورد. در این برنامه کامکس با مرور اخبار نشریه پلتس روند بازار آهن و فولاد در دنیا بررسی می‌شود.