برنامه کرور

سهم مستغلات در ارکان دارایی بانکها

بخشی از سپرده مردم نزد بانک ها بجای آنکه تبدیل به تسهیلات شود و به تولید و استغال منجر شود،‌ صرف خرید مستغلات میشود و یا و یا راهی بنگاه هایی که متعلق به بانک هاست میشود. بانک ها بر خلاف قانون ،‌سالهاست وارد بخش مسکن شده اند و هیچ قدرتی قادر نیست آنها را وادار به فروش املاک مازاد کند. در گفتگویی که میبینید دکتر دادجو توکلی و دکتر فرشاد حیدری به دلایل عدم تمکین بانکها به فروش مستغلات میپردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد