در کرونا امروز ببینید

با بازگشایی مدارس، دانش آموزان پنج شنبه و جمعه هم به مدرسه خواهند رفت. کشتی گیر ملی پوش روی آسفالت تمرین میکند. تخلف کرونایی بانک ها با اخطار همتی همراه شد. قرنطینه فرانسه با ۱۰۰ هزار نیروی پلیس

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد