امروز دلار در تهران ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان نرخ خورده؛ این یعنی هیچ اتفاق جدیدی در روند نرخ نیفتاده و بازار مثل ۱۰ روز گذشته رنج است. 

در اولین روز بعد عید قربان، نرخی به شکل رسمی از مرزهای غرب و شرق نیامده است، چرا که هنوز بخاطر عید تعطیل هستند. با اینحال درهم امروز ۸ هزار و ۷۳۰ تومان نرخ خورد که معادل دلاری آن چیزی در حدود ۳۲ هزار تومان می‌شود. با این اوصاف، دلار در بازار تهران به بی‌محلی خودش نسبت به درهم ادامه می‌دهد. البته در مورد بازارهای مرزی غرب و شرق هم برخی نرخ‌های غیررسمی منتشر شده که نشان از افزایشی بودن آن بازارها دارد. گفته می‌شود سلیمانیه ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان نرخ خورد و دلار هرات هم تقریبا برابر با دلار تهران شده است. از این اتفاق‌ها ۲ سیگنال متناقض به بازار رسید.

جزییات بازار ارز امروز ۲۰ تیر ۱۴۰۱ را در «کف بازار» ببینید.