امروز خبری از کاهش بیشتر نبود، وعده رئیس اتاق ایران و چین که در روزهای گذشته با مانور زیاد خبری همراه بود، حداقل امروز تقریبا هیچ درآمد. تحت تاثیر ادعای رییس اتاق ایران و چین درهم کاهشی شروع کرد اما دلار هرات افزایشی بود. 

 معامله‌گران اعتقاد دارند بازار تا اطلاع ثانوی که اتفاق جدیدی نیفتاده با کف حمایتی ۴۳ هزار روبرو است و سقف بازار را ۴۷ هزار تومان عنوان می‌کنند. البته یک گروه دیگر اعتقاد دارند دامنه ۴۰ تا ۴۵ هزار پر از نقاط حمایتی است و همین وضعیت در فاصله ۴۵ تا ۴۷ در قالب سطوح مقاومتی مطرح است.

جزییات بازار ارز و سکه امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ را در «کف بازار» ببینید.