هرات یکشنبه تا ۵۸ هزار تومان پایین آمد بعدش تا ۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان پولبک زد تا قیمت اصلاح بدهد و بعد از آن فعلا بین کف و مرز مقاومت نوسان می‌دهد. 

در ششمین حراج سکه مرکز مبادله با چه فرمولی برای خرید از مرکز مبادله ثبت سفارش کنند که به آن‌ها سکه برسد و سود کنند. 

گروهی از معامله‌گران می‌گفتند قیمت را ۵ درصد زیر بازار بگذارید احتمال برنده شدنش وجود دارد. برخی هم می‌گفتند ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان زیر نرخ بزنید امکان برنده شدن دارید.

جزییات بازار ارز و سکه امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ را در «کف بازار» ببینید.