انتظارات نزولی نیز تحت تاثیر اخبار سیاسی و هسته‌ای است، اما خبری که بطور مشخص امروز بازار را نزولی کرد سخنان احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس بوده است. 

آقای امیرآبادی فراهانی از افزایش درآمدهای نفتی از منابع بلوکه شده ایران خبر داد. در بازار تصور این است که سفر وزیر خارجه کره در همین راستا بوده و منابع ایران در کره آزاد شده است. 

البته اطلاعات رسیده به اکوایران، حکایت از این دارد که سفر وزیر خارجه کره به دعوت طرف آمریکایی انجام شده و این سفر در راستای خواسته‌های ایران نیست. 

جزییات بازار ارز امروز ۱۸ دی ۱۴۰۰ را در «کف بازار» ببینید.