قسمت بیست و ششم - اهمیت اقتصادی آب

خیلی خلاصه، چرا اقتصاددانان باید بیشتر به آب، مشکلات آن، و سیاست گذاری برای آب اهمیت دهند.

یکی از دلایل اهمیت اقتصادی آب، کاربرد آن در کشاورزی است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی با فاصله زیاد بزرگترین مصرف کننده آب است.

عدم دسترسی به آب سالم چه فرصت‌هایی را از جوامع می‌گیرد؟

چرا اقتصاد‌دانان باید بیشتر به آب، مشکلات آن، و سیاست گذاری برای آب اهمیت دهند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد