ابراهیم رئیسی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها دستور داده است تا اعتبار سنجی افراد جایگزین دریافت ضامن و وثیقه برای پرداخت تسهیلات خرد شود.

وزیر اقتصاد هم قول اجرای این دستور را از هفته آینده در بانک‌های دولتی برای حقوق بگیران و بازنشستگان داده است.