از امروز نمایندگان مجلس قرار است به بررسی لایحه ‌بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس بپردازند که یکی از مهم‌ترین موارد، بحث‌ حذف یا استمرار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که نمایندگان برای بررسی این‌‌ موضوع، با حضور مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه جلسه غیر علنی را تشکیل داده‌اند تا بعد از مشخص شدن شرایط ارز ترجیحی، به بررسی لایجه بودجه بپردازند.