استعفا بدلیل هماهنگی بیشتر در دولت کلید واژه مهم این متن بود که نشان می‌دهد اختلاف نظر جدی در کابینه با حجت عبدالملکی وجود داشته است.